Testy na vodičák
PRIHLÁŠKA DO KURZU
home firma

Nepretržite 31 rokov ponúkame svoje služby v Banskej Bystrici, čo svedčí o kvalite skúsených, profesionálnych inštruktorov, ktorí sa s maximálnym nasadením venujú adeptom na získanie vodičského oprávnenia skupiny "B"

Teoretický výcvik prevádzame s ukážkami dopravných situácií na veľkoplošnej obrazovke, čím si adepti lepšie predstavia situácie na cestných komunikáciách. Zároveň sú poskytnuté učebné pomôcky zdarma (učebnice, testy, pre náročnejších aj DVD).

Praktický výcvik prevádzame:

Na nových osobných motorových vozidlách zn. Škoda Fabia – pre adeptov na získanie vodičského oprávnenia „B“

 Vychádzame v ústrety pracujúcim, študujúcim, dovolenkujúcim – dohoda pri plánovaní jázd istá.

Neváhajte a kontaktujte nás!